Helpdesk

Perkhidmatan IT Helpdesk Portal:

Masalah berkaitan akaun pengguna:

 • Terlupa Kata Laluan Sistem eHemodialisis
  1. Pengguna boleh set semula kata laluan secara kendiri dengan klik pada pautan Lupa Kata Laluan dan ikuti arahan selanjutnya.
  2. Sebarang masalah boleh diajukan melalui meja bantuan KWAP yang boleh diakses melalui https://pension-assist.kwap.my.
 • Akaun Pengguna Sistem eHemodialisis Tidak Aktif
  1. Pengguna boleh memohon untuk mengaktifkan semula akaun melalui meja bantuan KWAP yang boleh diakses melalui https://pension-assist.kwap.my.
  2. Log masuk ke meja bantuan KWAP menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah.
  3. Klik pada Pension Service Helpdesk.
  4. Pilih Report an Issue -> ID Pengguna-Incident -> E-Hemodialisis-ID Pengguna.
  5. Nyatakan maklumat lengkap seperti Nama Pusat Dialisis, Nama Pengguna, Alamat Emel Pengguna dan No Telefon semasa membuat laporan.
 • Pendaftaran Pengguna Sistem eHemodialisis
  1. Sekiranya terdapat pertukaran kakitangan, sila laporkan melalui meja bantuan KWAP yang boleh diakses melalui https://pension-assist.kwap.my.
  2. Log masuk ke meja bantuan KWAP menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah.
  3. Klik pada Pension Service Helpdesk.
  4. Pilih Request a Service -> Pentadbiran Pengguna -> E-Hemodialisis
  5. Sila nyatakan maklumat lengkap seperti Nama Pusat Dialisis, Nama Pengguna, Alamat Emel Pengguna dan No Telefon semasa membuat laporan.
 • Pertukaran atau Pendaftaran Pengguna Baharu Meja Bantuan KWAP
  1. Sekiranya terdapat pertukaran kakitangan, sila laporkan melalui meja bantuan KWAP yang boleh diakses melalui https://pension-assist.kwap.my.
  2. Log masuk ke meja bantuan KWAP menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah.
  3. Klik pada Pension Service Helpdesk.
  4. Pilih Request a Service -> Pentadbiran Pengguna -> E-Hemodialisis
  5. Sila nyatakan maklumat lengkap seperti Nama Pusat Dialisis, Nama Pengguna, Alamat Emel Pengguna dan No Telefon semasa membuat laporan.
   (Nota: Bagi Pusat Dialisis baharu, sila email kepada medical.pesd@kwap.gov.my bagi pendaftaran kali pertama)
 • Penamatan ID Pengguna Sistem eHemodialisis
  1. Sekiranya terdapat pertukaran kakitangan, sila laporkan melalui meja bantuan KWAP yang boleh diakses melalui https://pension-assist.kwap.my.
  2. Log masuk ke meja bantuan KWAP menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah.
  3. Klik pada Pension Service Helpdesk.
  4. Pilih Request a Service -> Pentadbiran Pengguna -> E-Hemodialisis
  5. Sila nyatakan maklumat lengkap seperti Nama Pusat Dialisis, Nama Pengguna, Alamat Emel Pengguna dan No Telefon semasa membuat laporan.

Bantuan berkaitan kemaskini maklumat pembiayaan rawatan dialisis:

  1. Sila laporkan melalui emel kepada medical.pesd@kwap.gov.my
  2. Sila menyatakan maklumat lengkap pesara dan pesakit berserta file ubat.

© 2014 eHemodialisis, Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam. Semua Hak Cipta Terpelihara.